PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thanh toán tiền mặt

  • Thanh toán cho Nhân viên giao hàng của công ty sau khi quý khách nhận được sản phẩm đã mua.

Thanh toán chuyển khoản

Quý khách chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau:

  • Nội dung: Mua – Tên khách hàng – Sản phẩm – Số điện thoại